Ansvarsfraskrivelse

All informasjon på JoyBuggy er kun veiledende og kommer direkte fra forlaget. JoyBuggy er og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet, kvaliteten eller eventuelle feil og mangler angitt i teksten i forhold til det som leveres.

Alle guider, guider og anbefalinger vi gir må sees på som hjelp til selvhjelp, og er dermed ikke et lovkrav om at disse veileder er fritt tilgjengelig for deg.
JoyBuggy eier eller påvirker ikke de enkelte DRM-plattformene som utgivere velger å publisere sine spill gjennom. Vi kan derfor bare i begrenset grad hjelpe og veilede om installasjonen.

Det er imidlertid kundens ansvar til enhver tid å holde seg oppdatert med de enkelte DRM-plattformene i forhold til installasjonen.

Eksterne linker

Vi bruker noen eksterne lenker, disse lenkene er anbefalinger og er ikke påkrevd å bruke. Vi kan verken bli spurt eller er ansvarlige for innhold på eksterne lenker.